Wisselgeld berekenen met Python

 In Danteck IT diensten blog

Wisselgeld berekenenWisselgeld calculator met Python

Wisselgeld berekenen is eenvoudig te doen in Python. In de deze blog neem ik jullie mee om simpel en eenvoudig een calculator te maken die het wisselgeld voor ons berekenend. In deze blog maken we gebruik van PyCharm en Python 3.x. In dit blog bericht gaan we er vanuit dat je al weet wat een variabel is. Wil je het gehele script downloaden dan kan dat via hier.

PyCharm is te downloaden op: https://www.jetbrains.com/pycharm/
Python is te downloaden op: https://www.python.org/downloads/

Doel: “We willen een code maken waarbij we het te betalen bedrag/betaald bedrag kunnen invoeren. Het script moet aangeven wat het wisselgeld van de transactie is.”

output-calculator

output van ons programma

Input velden eerst!

De eerste stap die we gaan maken is het vragen aan de gebruiker wat het te betalen bedrag is. Het ingevoerde gedeelte plaatsen we in een variabel die we straks gaan gebruiken voor de berekening.

Onze eerste regel code begint met:

betalenBedrag = input("Geef het te betalen berag: € ")

Met de bovenstaande code zorgen we ervoor dat de gebruikersinvoer in de variabel komt te staan. We hebben nu het te betalen bedrag gevraagd maar moeten nu ook nog weten wat het betaalde bedrag is. We vragen weer de gebruiker om input.

ontvangenBedrag = input("Geeft het bedrag op wat is betaald: € ")

Tijd voor het brein

We gaan werken met een methode. Een methode is een set van regels en brengt een groepering aan in onze code. In Python begint een methode altijd met def methodenaam (var, var): voor ons programma gebruiken we nu:

def wisselgeld(betalen, ontvangen):

De volgende stap die we gaan doen is de berekening maken hoeveel wisselgeld er is. Dit doen we met de volgende code: (plaats deze in de methode) Je krijgt dan het volgende:

def wisselgeld(betalen, ontvangen):
  wisselgeld = int(ontvangen) - int(betalen)
  aantalEuro5 = 0
  aantalEuro10 = 0
  aantalEuro20 = 0
  aantalEuro50 = 0

Bovenstaand maken we ook nog een aantal extra variabelen aan. Deze variabelen zullen we gebruiken voor het aantal x biljetten bij te houden. We gaan nu door, we gaan nu het gedeelte schrijven waarmee het programma berekent hoeveel biljetten er terug gegeven worden.

while wisselgeld >= 50:
    wisselgeld -= 50
    aantalEuro50 += 1
  while wisselgeld >= 20:
    wisselgeld -= 20
    aantalEuro20 += 1
  while wisselgeld >= 10:
    wisselgeld -= 10
    aantalEuro10 += 1
  while wisselgeld >= 5:
    wisselgeld -= 5
    aantalEuro5 += 1

  print("Je moet teruggeven: \n", str(aantalEuro50), "x 50 euro\n", str(aantalEuro20) ,"x 20 euro\n", str(aantalEuro10) ,"x 10 euro\n", str(aantalEuro5) ,"x 5 euro\n")

Zoals je hierboven ziet werken we met een while loop, die blijft doorgaan totdat een bepaalde conditie zich niet meer voordoet. (of Wel = loop) Elke keer als de conditie zicht nog voor blijft doen, dus stel wisselgeld is nog groter dan 50 euro, dan zorgt de actie in de loop ervoor dat de counter +1 gaat. Bij de print regel geven we aan hoeveel wisselgeld er terug gegeven wordt.

We hebben nu onze methode af, nu hoeven we alleen nog een link te maken tussen ons eerste stuk en de methode. We gegeven het wisselgeld (gebruikersinput door naar de methode)

wisselgeld(betalenBedrag, ontvangenBedrag)

Dit was het programma! Veel plezier ermee.

Recent Posts