CentOS 8 toevoegen PRTG monitoring

 In Servers

PRTG is een enorm krachtige tool voor het monitoren van de systeemstatus over verschillende Linux servers. Via het uitgebreide dashboard krijg je snel inzichtelijk wat de systeemstatus is en wordt je snel op de hoogte gesteld als er problemen zijn. In dit artikel laat ik je precies zien hoe je de CentOS 8 server kunt configureren zodat je hem op een veilige en stabiele manier kunt monitoren in PRTG.

Installeren en configureren SNMPD deamon

Voer de onderstaande commando’s uit om SNMPD deamon te installeren. De SNMPD reageert op verzoeken vanaf PRTG en zal de systeemstatus doorsturen wanneer daar om wordt gevraagd. Met de tweede regel wordt snmp deamon toegevoegd aan het opstarten van de server.

yum install net-snmp net-snmp-utils -y
systemctl enable snmpd

In de volgende stap verwijderen we het standaard configuratiebestand en maken we een configuratie voor SNMP v3 authenticatie. Voer het volgende commando uit: rm -f /etc/snmp/snmpd.conf && vi /etc/snmp/snmpd.conf en voeg de onderstaande tekst in het bestand.

view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1

syslocation locatie
syscontact Enexus <[email protected]>

dontLogTCPWrappersConnects yes

Configuratie Firewall

Nu de configuratie aangemaakt is, kunnen we de authenticatie instellen. Door middel van de authenticatie maakt PRTG verbinding met SNMP service die lokaal draait op de server. Voer het onderstaande commando in om een geheime hashing en een gebruiker/wachtwoord aan te maken.

net-snmp-create-v3-user -ro -A wachtwoord -a SHA -X hashwachtwoord -x AES gebruiker

Start vervolgens de SNMP deamon.

systemctl start snmpd

Tot slot configureren we de firewall door het aanmaken van een nieuwe regel. Voor het monitoren van SNMP wordt UDP poort 161 gebruikt. Bewerk het bestand /etc/firewalld/services/snmp.xml en voeg de onderstaande inhoud in.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<service>
<short>SNMP</short>
<description>SNMP protocol</description>
<port protocol=”udp” port=”161″/>
</service>

Voeg de zojuist gemaakte service toe aan de Firewall en herstart vervolgens de service.

firewall-cmd –reload
firewall-cmd –zone=public –add-service snmp –permanent
firewall-cmd –reload

PRTG sensor toevoegen

Tot slot voeg een nieuw apparaat aan PRTG toe en stel de SNMP configuratie in met de aangemaakte variabelen hierboven.

Recent Posts
Hyperconverged cluster laten bouwen